Stowarzyszenie Twórców Ludowych powstało z inicjatywy samych twórców w 1968 roku w Lublinie i jest związkiem twórczym zarejestrowanym na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

Obecnie organizacja zrzesza 2161 twórców ze wszystkich dyscyplin i ze wszystkich regionów kraju. Organizujemy szereg wydarzeń (warsztaty, kiermasze, targi) w których uczestniczą nasi twórcy.  Ponadto współpracujemy z wieloma organizacjami.

Przynależność do Stowarzyszenia to prestiż.

Twórcy ludowi przynależą do 22 regionalnych oddziałów STL.

Co roku jesienią odbywają się przyjęcia do STL.