Stowarzyszenie:
Statut Stowarzyszenia Twórców Ludowych (.pdf)
Logo STL
Sprawozdanie 2014 (.pdf)
Sprawozdanie 2010-2013 (.pdf)

Czasopismo Twórczość Ludowa:
Informacje dla autorów tekstów
Regulamin czasopisma Twórczość Ludowa

Agencja Prawa Autorskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych